Czy mąż może zatrudnić żonę?

Duża liczba firm rodzinnych działa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W takich firmach członkowie rodziny często współpracują ze sobą na podstawie różnych umów. Wielu właścicieli firm zastanawia się, czy możliwe i legalne jest zatrudnienie współmałżonka jako jedynego właściciela na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Masz pytania dotyczące warunków zatrudnienia współmałżonka? W tym wpisie wyjaśniamy, czy istnieją dodatkowe zasady tworzenia współpracy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

  • Dowiesz się, jakie składki musisz wnieść, gdy zatrudniasz współmałżonka.
  • Czy istnieje koszt związany z tym, że żona pracuje dla firmy? Powiemy Ci o tym.
  • Czy wiesz, co to jest zatrudnienie bez wynagrodzenia? Przeczytaj o tym.
    Czy mąż może zatrudnić żonęCzy mąż może zatrudnić żonę?

Czy można zatrudnić małżonka w firmie?

Zatrudnienie współmałżonka odbywa się na takich samych zasadach jak zatrudnienie pracownika. W efekcie trzeba podpisać z nim umowę, zgłosić do Ubezpieczeń Społecznych, wypłacić mu pensję, a także wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy (PIT-4R). Warto również pamiętać o przechowywaniu akt pracowniczych dla zatrudnionego małżonka, które muszą być archiwizowane przez 50 lat (jeśli umowa została podpisana przed 2019 rokiem) lub 10 lat (jeśli umowa została podpisana po 2019 roku). (jeżeli umowa została zawarta po 2019 r. lub odpowiednie dokumenty zostały złożone w ZUS). Czy żona może zatrudnić męża, a mąż żonę? Z pewnością może. Wszystko zależy jednak od tego, jak chce z nim współpracować. Zatrudnienie współmałżonka na podstawie umowy zlecenia nie różni się niczym od zawarcia spółki partnerskiej z niepowiązanym pracownikiem lub kontrahentem. Umowa o pracę natomiast funkcjonuje na nieco innych zasadach, porównywalnych z zatrudnieniem małżonka w jednoosobowej działalności gospodarczej. Przygotowaliśmy dla Ciebie przewodnik na temat zatrudnienia Twojego współmałżonka i związanych z nim przepisów.

Zatrudnienie każdego pracownika wiąże się z odpowiedzialnością za wniesienie wkładu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to również sytuacji, gdy małżonek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o określone zadania. Podatek dochodowy od osób fizycznych powinien być stosowany do wynagrodzenia partnera (tj. niezależnie od tego, czy jest on pracownikiem, czy kontrahentem). W zależności od podpisywanej umowy pracodawca musi złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-4R lub PIT-8AR. Miejsce zamieszkania płatnika, siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej powinny być wymienione w dokumencie (jeśli nie ma on siedziby statutowej).

Ponadto zatrudnienie małżonka na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymaga od pracodawcy/zleceniodawcy wypełnienia dodatkowej deklaracji PIT-11 i złożenia jej w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracownika, wykonawcy lub pracy.

Żona lub mąż, który zatrudnia swojego partnera jako współpracownika w jednoosobowej działalności gospodarczej, musi płacić takie same składki ubezpieczeniowe jak przedsiębiorca. W efekcie tzw. przywileje dla młodych przedsiębiorców takie jak ulga podatkowa czy preferencyjny ZUS, nie są dostępne, gdy małżonek pracuje w tym charakterze.

Wynagrodzenie wypłacane żonie lub mężowi nie podlegało odliczeniu od podatku przed 2019 r. To dopiero niedawno zmieniło się na korzyść przedsiębiorców. W rezultacie wynagrodzenie wypłacane za stosunek pracy członka rodziny, działalność artystyczną, kontrakt menedżerski lub staż absolwencki jest już kosztem uzyskania przychodu. Jest rozliczany w taki sam sposób jak zatrudnienie innego pracownika.

Kiedy chcemy zatrudnić członka rodziny jako współpracownika, jak definiujemy składki? Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz fakultatywne ubezpieczenie chorobowe są wymagane od osób współpracujących.

Czy można zatrudnić małżonka w firmie?
Czy można zatrudnić małżonka w firmie?

Czy i jak można zatrudnić żonę we własnej firmie?

Ważne jest, aby pamiętać, że współpraca członka rodziny ma zastosowanie nie tylko wtedy, gdy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale także wtedy, gdy pomaga bez opłat. Zatrudnienie bezpłatne, tj. bez wynagrodzenia, możliwe jest również zatrudnienie żony w firmie męża i odwrotnie. Jednak dochody z niewypłaconych świadczeń pozostaną po stronie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, czyli zatrudniającej bez prawa do wynagrodzenia. Z drugiej strony, jest on zwolniony z płacenia podatku dochodowego od tej osoby. Należy pamiętać, że nadal istnieje obowiązek opłacania składek na rzecz ZUS. Niedopełnienie tego celu może skutkować zarzutami karnymi.

Gdy członek rodziny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jego wynagrodzenie jest opodatkowane w taki sam sposób, jak wynagrodzenie każdego innego pracownika. W efekcie przedsiębiorca musi wpłacać zaliczki na podatek dochodowy oraz złożyć zeznania PIT-11 i PIT-4R/PIT8AR u członka rodziny.

Zatrudnienie współmałżonka we własnej firmie może wydawać się dobrym pomysłem, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz. Taka współpraca może być znacznie bezpieczniejsza niż zatrudnienie osoby z zewnątrz, a jednocześnie odciążyć przedsiębiorcę i dać mu więcej czasu. Z drugiej strony zatrudnienie współmałżonka może być kosztowne.

Przedsiębiorca może formalnie zatrudnić współmałżonka w taki sam sposób, w jaki zatrudnia innych pracowników, sporządzając umowę o pracę, pracę lub zlecenie. W zakresie ZUS małżonek traktowany jest jako osoba współpracująca, jeżeli posiada umowę o pracę lub umowę o pracę o określoną pracę (jeżeli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z zatrudniającym go przedsiębiorcą). Zatrudnienie współmałżonka może być wspaniałą pomocą dla firmy, ale powinieneś być świadomy obowiązków, które się z tym wiążą.

W naszym kraju małe firmy rodzinne stanowią znaczną część sektora MŚP. Często jest to korzystne rozwiązanie, pozwalające na sprawny rozwój firmy z osobami, do których właściciel firmy ma pełne zaufanie. W wielu przypadkach model ten jest również opłacalny finansowo, szczególnie po zmianach regulacyjnych, które weszły w życie w 2019 r. W rezultacie, dla lepszego rozwoju firmy, warto zastanowić się nad zaangażowaniem małżonka jako osoby współpracującej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *