Czym jest rachunkowość i co obejmuje w firmie?

Wszystkie działania firmy, zwłaszcza finansowe, muszą być dokumentowane na bieżąco. Dział księgowości firmy jest odpowiedzialny właśnie za tą dokumentację. Dokumentacja ta jest nie tylko cennym źródłem wiedzy o tym, jak działa firma, ale także pozwala monitorować i zarządzać działalnością firmy. Czym dokładnie jest rachunkowość i czemu ona służy?

 • Czy wiesz, jakie są cele rachunkowości?
 • Z tego artykułu dowiesz się, co oznacza księgowość w biznesie?
 • Powiemy Ci, dlaczego księgowość jest ważna w biznesie?
 • Nauczymy Cię, jakie są rodzaje rachunkowości?
Czym jest rachunkowość i co obejmuje w firmie
Czym jest rachunkowość i co obejmuje w firmie?

Co to jest księgowość?

Księgowość jest kluczowym aspektem ogólnej siły roboczej każdej firmy. Każdy właściciel firmy rozumie znaczenie tego zagadnienia, dlatego szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości stają się coraz bardziej popularne i cenione. Obecnie dostępnych jest mnóstwo otwartych i zamkniętych możliwości szkoleniowych w dziedzinie finansów przedsiębiorstw. Nasz esej, który obejmuje podstawowe informacje finansowe w biznesie, jest idealnym początkiem szkolenia księgowego.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że każda firma, bez względu na to, jak jest mała, musi śledzić swoje finanse. Jest to wymagany do jego prawidłowego działania i, co ważniejsze, do rozliczenia z organem podatkowym. Ma również wiele innych funkcji, takich jak dostarczanie informacji. Księgowość może dostarczyć wszystkie informacje o obecnym stanie firmy, a także wskaźniki finansowe, menedżerowi konkretnej organizacji. Rachunkowość pozwala nam określić, czy wyniki finansowe firmy poprawiły się, czy pogorszyły w porównaniu z wcześniejszymi okresami.

Czym dokładnie jest ta księgowość? Mówiąc najprościej, jest to precyzyjny i skodyfikowany system śledzenia konkretnych wydarzeń gospodarczych w korporacji. Umożliwia zbieranie i ocenę danych ekonomicznych oraz podjęcie odpowiednich działań. Istnieją jednak dwa aspekty, które są tutaj krytyczne: regularność i spójna metoda jej wykonywania.

Główną działalnością księgowości jest rachunkowość. Zawiera zapisy wszystkich transakcji biznesowych, które powodują zmiany w aktywach i kapitale firmy. W rezultacie możesz obliczyć wyniki finansowe firmy. Przede wszystkim jednak prowadzenie ksiąg rachunkowych jest czynnością, która jest wymagana przez przepisy księgowe i podatkowe do właściwego rozliczenia podatkowego.

Co to jest księgowość
Co to jest księgowość?

Czym w biznesie jest rachunkowość?

Rachunkowość jest pojęciem, które jest uważane za język biznesowy. Jest nierozerwalnie związany zarówno z sektorem prywatnym, jak i publicznym, a także z szeroką definicją działalności gospodarczej. Rachunkowość jest to forma dziennika wszystkich operacji gospodarczych, które występują w firmie, w wyniku czego rachunkowość, obliczenia i sprawozdawczość finansowa, zwane łącznie zarządzaniem finansami, są wykorzystywane do pomocy organizacji w osiągnięciu określonych celów ekonomicznych i finansowych.

Rachunkowość w biznesie to proces rejestrowania zdarzeń gospodarczych w sposób systematyczny i chronologiczny. Jego celem jest zapewnienie dokładnego rejestrowania stanu majątkowego i finansowego podmiotu spółki. Rachunkowość obejmuje:

 • Księgowość
 • Zapasy aktywów i pasywów, a także ich wycena
 • Ustalanie wyniku finansowego,
 • Sporządzanie oświadczeń finansowych,
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji
Czym w biznesie jest rachunkowość
Czym w biznesie jest rachunkowość?

Jakie są podstawowe zadania rachunkowości?

Rachunkowość jest wymagana między innymi do zbadania kondycji finansów firmy i rozliczenia różnego rodzaju podatków. Istnieją różne przepisy, których należy przestrzegać podczas prowadzenia księgowości. Najważniejsze z nich są:

 • Dokumentacja księgowa musi być prowadzona w sposób niezawodny.
 • Wszystkie operacje gospodarcze są rejestrowane w porządku chronologicznym.
 • Badanie prawidłowości zapisów księgowych, które powinny opierać się na prawidłowo wystawionym dowodzie księgowym.
 • Dokonywanie odpowiednich wpisów w księgach w określonych ramach czasowych i uzgadnianie ksiąg między sobą
Jakie są podstawowe zadania rachunkowości
Jakie są podstawowe zadania rachunkowości?

Do czego służy rachunkowość w firmie?

Księgowość firmy ma swój własny zestaw istotnych zadań, które współdziałają ze sobą i przyczyniają się do optymalizacji działalności. Charakterystyka rachunkowości wskazuje, że służy ona trzem podstawowym zadaniom w biznesie:

 • Informacja – podstawowym celem funkcji informacyjnej jest zbieranie najważniejszych danych. Dane te obejmują na przykład stan kosztów, przychodów, wypłacalności oraz rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Wszystkie te czynniki są brane pod uwagę przy ocenie firmy.
 • Kontrola – kontrola zasobów naszej firmy, która pozwala nam chronić nasz majątek i udowodnić ewentualną kradzież lub inne zdarzenia, które przyczyniły się do utraty kapitału majątkowego.
 • Analiza – funkcje analityczne są bardzo korzystne dla sprawozdań finansowych i rozliczeń podatkowych, ponieważ zbierają i analizują dane liczbowe.

Cała wiedza, która otrzymujemy dzięki sprawnej księgowości, przekłada się na wyniki firmy. Prawdopodobieństwo nowych decyzji, które prowadzą do wzrostu zysków, jest związane z danymi statystycznymi i interpretacjami procesów ekonomicznych, które są przygotowywane na bieżąco. Analiza wydatków i dochodów firmy jest również sprytnym sposobem na znalezienie możliwości cięcia kosztów.

Księgowość, w której przedsiębiorca wstawia zapisy księgowe, jest jednym z najważniejszych aspektów rachunkowości. Z tych powodów doprecyzowano ustawę o rachunkowości. Kompleksowe zasady rachunkowości obejmują:

 • Rachunkowość musi odpowiadać faktom – zasada niezawodności.
 • Zasada bezbłędności stanowi, że wszystkie zapisy w księgach rachunkowych muszą być poprawne i bezbłędne.
 • Księgi muszą być przechowywane w sposób umożliwiający ich potwierdzenie – jest  to zasada weryfikowalności.
 • Pojęcie ciągłej księgowości – proces księgowości powinien umożliwiać szybkie rozliczenia finansowe.

Księgowość ma szeroki zakres zastosowań w każdym biznesie. Obejmuje również sporządzanie sprawozdania finansowego, które zawiera rachunek zysków i strat oraz bilans finansowy. Możesz szybko zbadać obecny stan dowolnej organizacji, używając ich jako podstawy. Najczęściej przykładami są dokumenty składane w bankach lub innych organach, takich jak organy podatkowe. Są one również kwestionowane przez inwestorów, gdy rozważają włożenie swoich pieniędzy w konkretną spółkę. Rachunkowość obejmuje również gromadzenie i przechowywanie wszelkich dowodów finansowych. Jest to punkt krytyczny, którego nigdy nie należy przeoczyć. Podczas kontroli zarówno organy podatkowe, jak i Najwyższa Izba Kontroli wymagają przedstawienia takiej dokumentacji. W rzeczywistości ich brak może skutkować poważnymi problemami i egzekwowaniem znacznych kar finansowych.

Do czego służy rachunkowość w firmie
Do czego służy rachunkowość w firmie?

Dlaczego księgowość jest tak ważna w firmie?

Wszystkie informacje, które pozyskujemy w wyniku dobrze prowadzonej księgowości firmy, przekładają się na jej wyniki. Okresowo przygotowywane dane statystyczne, interpretacje procesów ekonomicznych oraz audyty podatkowe mogą skutkować wzrostem zysku dla firmy. W zasadzie w każdej chwili możemy powielić poniesione wydatki dzięki prawidłowo wykonanej księgowości. Księgowość umożliwia również dokładne zbadanie stanu finansowego firmy, a w efekcie szybką i efektywną redukcję kosztów. Żadne zasoby firmy nie są marnowane i nie ma ryzyka, że zostaną niewykorzystane, dzięki dokładnej księgowości.

Rachunkowość, a dokładniej sprawozdawczość finansowa, jest również dobrym dowodem na to, że potencjalni inwestorzy lub banki badają, kiedy firma ubiega się o kredyt. Zatwierdzone zasady rachunkowości są przede wszystkim zawarte w zakresie rachunkowości w określonej organizacji. Powinien być odpowiednio wyprodukowany przez profesjonalistę, ponieważ jakość księgowości jest w dużej mierze od niego zależna. Księgowość daje informacje o statusie finansowym firmy – pozwala obliczyć jej wynik finansowy, a jednocześnie wymaga się od przedsiębiorcy wywiązania się z obowiązków prawnych.

Jak widać, księgowość ma szeroki zasięg i obejmuje różnorodne tematy. W rezultacie optymalnym podejściem jest stworzenie oddzielnej komórki w firmie, która jest wyłącznie odpowiedzialna za księgowość. Warto założyć takie miejsce pracy lub zawrzeć umowę z biurem rachunkowym. Wtedy możemy być pewni, że nasze sprawy finansowe są obsługiwane przez profesjonalistów z solidną wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie. Najlepiej nie lekceważyć tego problemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *