Jak dostać dofinansowanie na własną działalność?

Kiedy myślisz o założeniu własnej firmy, dobrym pomysłem jest poszukanie pomocy finansowej. Różne instytucje państwowe mogą zapewnić dużą pomoc. Najpopularniejsze są dotacje unijne oraz wsparcie z Urzędów Pracy. Przyglądamy się, jakie rodzaje dotacji są dostępne na rozpoczęcie działalności gospodarczej i skąd uzyskać finansowanie.

  • Dowiesz się, z jakich źródeł przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej.
  • Czy wiesz, ile trzeba być bezrobotnym, aby uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy? My Ci to powiemy.
  • Przeczytaj, jaki jest najlepszy sposób napisania biznesplanu dla funduszy UE?
  • W tym artykule przeczytasz, kto może otrzymać dofinansowanie ze środków UE.
  • Powiemy Ci, jaka jest dotacja z urzędu pracy?
Jak dostać dofinansowanie na własną działalność
Jak dostać dofinansowanie na własną działalność?

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021

Nie każda osoba poszukująca pracy szuka pracy u kogoś. Są tacy, którzy chcą pracować dla siebie. Mogą ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeśli mają pomysł na biznes, ale brakuje im funduszy, aby wprowadzić go w życie. Finansowanie dla firm jest dobrym miejscem do rozpoczęcia działalności dla tych, którzy chcą założyć własną firmę. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest łatwiejsza dzięki dotacji na rozpoczęcie działalności. Dotacja jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej. Jest ona przyznawana organizacjom, które chcą wykonać określone zadania i spełniają określone wymagania. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zatem przyznawana tym, którzy zamierzają to zrobić. Programy unijne i urzędy pracy to dwa główne źródła tych dotacji.

Chcesz założyć własną firmę, ale brakuje Ci odpowiedniego kapitału na początek? Jeśli spełnione są określone warunki, można wziąć udział w specjalnym programie Unii Europejskiej i ubiegać się o dotację lub mikropożyczkę w jego ramach.

O pieniądze na założenie spółki ze specjalnych Funduszy Unii Europejskiej mogą ubiegać się osoby fizyczne, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Warunkiem jest tutaj również osiągnięcie pełnoletności. Warto zaznaczyć, że z pomocy w tym zakresie mogą skorzystać również rolnicy, emeryci, a także dorośli licealiści. Przewidziane są również specjalne udogodnienia w tym zakresie, m.in. dla bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet starających się o powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, młodzieży do 25 roku życia, osób powyżej 45 roku życia, a także osób mieszkających na obszarach wiejskich.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021

Jak dostać dofinansowanie na działalność?

Zamierzasz otworzyć działalność i zastanawiasz się ska dostać dofinansowanie na firmę? Możliwości dofinansowania działalności jest kilka. Najpopularniejsze to dotacje z Urzędu Pracy i wsparcie z różnych Programów UE. Przyjrzyjmy się, jakie są możliwości wsparcia nowych firm.

Wsparcie z urzędu

Każdy nowy przedsiębiorca, który chce rozpocząć własną działalność gospodarczą, może ubiegać się o dotacje dla urzędów pracy, które są formą ulgi dla bezrobotnych. Fakt, że taka dotacja nie podlega zwrotowi, jest znaczącą korzyścią. Ponadto przyszły przedsiębiorca po pozytywnej decyzji otrzymuje dotacje dość szybko i jest ona wypłacana z góry – bez konieczności ponoszenia wcześniejszych wydatków z własnej kieszeni.

Tanie pożyczki dla absolwentów i bezrobotnych

Można również skorzystać ze wsparcia rządowego, takiego jak pożyczki z programu wspierającego rozwój przedsiębiorczości, który realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach programu osoby bezrobotne, absolwenci szkół i uczelni wyższych oraz studenci ostatniego roku uczelni mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oraz pożyczki na stworzenie pracy dla bezrobotnych. Pożyczki w ramach programu udzielane są z Funduszu Pracy na terenie całego kraju. Kredyty udzielane są przez pośredników finansowych wyłonionych w drodze przetargu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Lista pośredników wraz z danymi kontaktowymi zamieszczona jest na stronie internetowej banku.

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może również pomóc osobom niepełnosprawnym, które są bezrobotne, w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Warunkiem jest, aby firma działała przez dwa lata.

Nowe miejsce pracy

W ramach programu możliwe jest uzyskanie kredytu na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. O taką pożyczkę mogą ubiegać się nie tylko kredytobiorcy korzystający z kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale również podmioty takie jak przedszkola niepubliczne i szkoły niepubliczne oraz żłobki, kluby dziecięce.

Współfinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej: wsparcie pomostowe

Inną formą pomocy UE dla przedsiębiorców jest wsparcie pomostowe. Pozwala przetrwać pierwsze miesiące pracy na własną rękę i wywiązać się ze zobowiązań wobec ZUS. Pomoc – podobnie jak w przypadku dotacji na założenie spółki – jest bezzwrotna i przyznawana wszystkim nowo powstałym firmom, niezależnie od tego, czy generują przychody, czy jeszcze nie. Nie działa to jednak automatycznie, dlatego trzeba złożyć wniosek o wsparcie z załączonym biznesplanem i uzasadnieniem wydatków.

Podstawowe wsparcie pomostowe jest udzielane przez maksymalnie sześć miesięcy od daty rozpoczęcia działalności, ale może zostać przedłużone do dwunastu miesięcy. Wsparcie pomostowe, podobnie jak dotacja, musi zostać rozliczone i wykonane do 15 dnia końca sześciomiesięcznego, a następnie dwunastomiesięcznego okresu.

Uprawnienia dla startupów

Innowacyjne pomysły biznesowe mogą liczyć na największe wsparcie. Specjalnie dla ich pomysłodawców tworzone są programy oraz platformy startowe, na których można zgłoszenia.

Jak dostać dofinansowanie na działalność
Jak dostać dofinansowanie na działalność?

Dofinansowanie dla nowych firm – co zrobić?

Zanim złożysz wniosek o dotację, musisz się dokładnie przygotować. Jeśli masz pomysł na niszowy biznes, który będzie poszukiwany na rynku, i weryfikujesz własne przekonania, to pierwszy sukces jest już za Tobą. Teraz możesz zacząć sprawdzać, jakie są połączenia – najlepiej we własnym województwie. Każdy z nich opisuje kryteria, które należy spełnić, aby móc w nich wziąć udział.

Po wybraniu najbardziej odpowiedniego projektu należy skontaktować się z instytucją, która go ogłasza i przyjmie zgłoszenia. Warto również wziąć udział w spotkaniu informacyjnym na temat możliwości uzyskania dofinansowania. Organizowane są w poszczególnych miastach przez lokalne punkty informacyjne dla funduszy europejskich.

Kolejnym krokiem jest uważne zapoznanie się z regulaminem projektu i złożenie wniosku. Nie powinno być problemu z jego wypełnieniem, ponieważ każda instytucja ogłaszająca konkurs udostępnia wszystkie dokumenty wraz z instrukcją ich wypełnienia na stronach internetowych oraz w punktach informacyjnych. Należy jednak pamiętać, że do wniosku należy dołączyć biznesplan. Jedynym problemem może być brak pieniędzy na wkład własny, ponieważ żaden projekt nie jest finansowany w całości ze środków europejskich. Więc może być konieczne posiadanie pożyczki lub kredytu.

Otrzymanie pieniędzy i założenie firmy nie oznacza końca współpracy z instytucją, która alokuje środki. Nowo powstała firma będzie monitorowana, więc niewydawanie pieniędzy zgodnie z planem we wniosku lub zawieszenie, lub zamknięcie działalności będzie oznaczało konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami, a to może być trudne, jeśli firma nie zaczęła jeszcze osiągać zysków.

Dofinansowanie dla nowych firm – co zrobić
Dofinansowanie dla nowych firm – co zrobić?

Dotacje na rozpoczęcie działalności z PUP

W sektorze przedsiębiorstw bezzwrotna i wolna od podatku dotacja z urzędu pracy mogłaby wynieść sześciokrotną miesięczną pensję. W roku 2021 jest to około 32 tys. zł. Wystarczy być bezrobotnym przez co najmniej miesiąc i zarejestrować się w urzędzie, choć niektóre z nich wymagają trzech miesięcy. Studenci stacjonarni, a także ci, którzy odmówili zaoferowania pracy, stażu lub praktyki w poprzednim roku oraz ci, którzy wcześniej otrzymali finansowanie publiczne, nie kwalifikują się do współfinansowania. Powiatowy lub wojewódzki urząd pracy otrzymuje wniosek o dofinansowanie, któremu zazwyczaj towarzyszy biznesplan. Musisz założyć firmę i prowadzić ją przez co najmniej rok po otrzymaniu dotacji i podpisaniu umowy z biurem. W tym czasie można go nie tylko wstrzymać, ale także znaleźć inną pracę. Warto również wiedzieć, że jeśli nie uda ci się uzyskać dofinansowania za pierwszym razem, możesz złożyć wniosek ponownie. Urzędy pracy przeprowadzają kilka rekrutacji w ciągu roku.

Aby kwalifikować się do otrzymania dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy, musisz spełnić określone kryteria. Musisz posiadać statusu osoby bezrobotnej, który uzyskuje się po zarejestrowaniu się jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy, lub statusu Absolwenta Ośrodka Integracji Społecznej, lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym. Bezrobotny ubiegający się o dotacje z urzędu pracy nie może być studentem studiów stacjonarnych. Osoba, która ubiega się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres). Dotacje z urzędu pracy nie przysługują również osobom, które w terminie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bezzasadnie odmówiły przyjęcia oferty zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonym od dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Czas od rejestracji jako bezrobotny, po którym można ubiegać się o dotacje z urzędu pracy, zależy od regulaminu poszczególnych urzędów – może to być np. podczas pierwszej wizyty po rejestracji, miesiąc po niej, 3 miesiące itp. Czas ten zależy od konkretnego biura. Powiatowe Urzędy Pracy posiadają również własne wewnętrzne regulaminy przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zawsze należy zapoznać się z dokumentami dostarczonymi przez właściwy organ.

Dotacje na rozpoczęcie działalności z PUP
Dotacje na rozpoczęcie działalności z PUP

Prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości, nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o dotację od nowa. Ważne jest jednak, aby dotychczasowa działalność gospodarcza została zamknięta przed upływem 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości nie dyskredytuje danego bezrobotnego w oczach urzędników, wręcz przeciwnie, dobrze udokumentowane doświadczenie może zwiększyć jego szansę na otrzymanie dotacji z urzędu pracy.

Jeśli chcesz otrzymywać dotację od nowa, powinieneś sumiennie i profesjonalnie podejść do sprawy – dobrze skonstruować biznesplan, uzyskać wkład własny, udokumentować swoją wiedzę itp. Rzetelne przygotowanie wniosku i jego przemyślana lokalizacja zwiększają szansę przyszłego przedsiębiorcy.

Urząd Pracy i Unia Europejska oferują różne możliwości, które można wykorzystać. Przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o dofinansowanie ważne jest dokładne określenie, która z możliwości jest bardziej opłacalna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *