Umiarkowany stopień niepełnosprawności – przywileje w pracy

Do praw pracowników niepełnosprawnych należą np. krótsze godziny pracy i więcej urlopów rocznych. Stopień niepełnosprawności determinuje okoliczności zatrudnienia. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może oczywiście pracować na otwartym rynku pracy. Jej zatrudnienie wiąże się z dodatkowymi przywilejami dla osoby niepełnosprawnej. Z tego artykułu dowiesz się, jakimi.

  • Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym mogą pracować tak jak każda osoba zdrowa.
  • Ich zatrudnienie wiąże się jednak z pewnymi przywilejami. Sprawdź, jakimi.
  • Czy wiesz, ile godzin może pracować niepełnosprawny? My Ci to powiemy.
  • Pracownik z umiarkowaną niepełnosprawnością może liczyć na dodatkowy urlop. Przeczytaj jaki.
  • Niepełnosprawny ma także poza pracownicze przywileje. Dowiedz się, jakie.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje w pracy
Umiarkowany stopień niepełnosprawności – przywileje w pracy

Czy można pracować, mając umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza, że organizm osoby niepełnosprawnej jest mniej wydajny, ale nadal może pracować, jeśli miejsce pracy jest dostosowane do jej potrzeb i możliwości. Nie jest w żaden sposób zobowiązana do pracy w zadaszonym warsztacie. Ze względu na ograniczoną zdolność do swobodnego życia, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą również wymagać częściowej lub okresowej pomocy.

Stopnie niepełnosprawności – 3 grupy inwalidzkie

Podstawą do nadania odpowiednich ulg i uprawnień jest wyrok określający stopień niepełnosprawności. Powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności, czyli lekarz orzecznik ZUS, dokonuje stwierdzenia niepełnosprawności.

Istnieją trzy poziomy niepełnosprawności:

  • Znaczny poziom niepełnosprawności (pierwsza grupa niepełnosprawności) – Znaczny stopień niepełnosprawności definiuje się jako osobę z upośledzoną sprawnością fizyczną, która jest niezdolna do pracy lub może pracować tylko w warunkach pracy chronionej i która wymaga stałej, lub długoterminowej opieki i pomocy ze strony innych osób w celu pełnienia ról społecznych ze względu na niezdolność do samodzielnego życia.
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności (druga grupa niepełnosprawności) – umiarkowany stopień niepełnosprawności definiuje się jako osobę z upośledzoną sprawnością fizyczną, która jest niezdolna do pracy lub może pracować tylko w chronionym środowisku pracy, lub która wymaga tymczasowej, lub częściowej pomocy od innych osób do pełnienia ról społecznych.
  • Lekki stopień niepełnosprawności (trzecia grupa niepełnosprawności) – niewielki stopień niepełnosprawności definiuje się jako osobę, która ma upośledzoną sprawność cielesną, powodującą znaczne zmniejszenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu z osobą o podobnych kwalifikacjach zawodowych, która jest w pełni sprawna umysłowo i fizycznie, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, które można zrekompensować za pomocą przedmiotów ortopedycznych, pomocy lub środki techniczne.

W innym naszym wpisie przeczytasz, jakie są stopnie niepełnosprawności i czym się różnią do siebie.

Czy można pracować, mając umiarkowany stopień niepełnosprawności
Czy można pracować, mając umiarkowany stopień niepełnosprawności

Co przysługuje osobom niepełnosprawnym w pracy?

Praca z orzeczeniem o niepełnosprawności wiąże się z dodatkowymi przywilejami. Pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania praw pracowniczych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Oto kilka przykładów przywilejów pracowniczych dla osób niepełnosprawnych:

Wykonywanie obowiązków tylko w ciągu dnia i krótszy dzień pracy

Czas pracy jest w tej sytuacji ograniczony do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Osoby niepełnosprawne nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych ani w nocy. Praca w ochronie jest wyjątkiem, ale tylko za zgodą lekarza medycyny pracy. Ograniczenia dotyczące nocy i czasu pracy nie dotyczą osób niepełnosprawnych, które pracują jako ochroniarze lub które otrzymują zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że nie ma przeciwwskazań do pracy w nocy lub w godzinach nadliczbowych.

W momencie zatrudnienia każda osoba niepełnosprawna ma prawo do 15-minutowej przedłużonej przerwy, jeśli czas pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin. Przerwa jest wliczona w godziny pracy. Pracownik niepełnosprawny może zrobić sobie tę przerwę w dowolny sposób, a decyzja o jej podjęciu należy wyłącznie do pracownika. Przerwa ta może być wykorzystana do gimnastyki rehabilitacyjnej lub odpoczynku przez osobę niepełnosprawną.

Osoba z ciężkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do 10-dniowego przedłużenia nieobecności. Jest on udzielany na takich samych warunkach jak urlop roczny. Jeżeli osoba niepełnosprawna pracuje w niepełnym wymiarze godzin, wymiar urlopu uzupełniającego oblicza się proporcjonalnie do czasu spędzonego na pracy. Po przepracowaniu roku od daty włączenia do jednego z wyżej wymienionych stopni niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna otrzymuje prawo do pierwszego urlopu uzupełniającego. W rezultacie niepełnosprawni biorą 30 lub 36 dni wolnego zamiast 20, lub 26 dni. W tym czasie otrzymują płatne wynagrodzenie urlopowe.

Pracownicy otrzymujący orzeczenie o umiarkowanej lub znacznej niepełnosprawności mają prawo do maksymalnie 21 dni dodatkowego urlopu. Zachowuje on w tym czasie prawo do wynagrodzenia. Dni wolne mogą być wykorzystane na:

  • Udział w programie rehabilitacyjnym.
  • Na wykonanie badań specjalistycznych, operacji medycznych lub rehabilitacyjnych w przypadku braku możliwości ich wykonania poza godzinami pracy/

Urlop na pobyt rehabilitacyjny – pracownicy z umiarkowaną niepełnosprawnością mają prawo do pobytu rehabilitacyjnego raz w roku. Aby jednak uniknąć utraty prawa do dodatkowego 10-dniowego urlopu, suma dodatkowego urlopu rocznego i zwolnienia za pobyt w placówce rehabilitacyjnej nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. Musisz przekazać pracodawcy wymagane skierowanie od lekarza, aby uzyskać zwolnienie z pracy w celu wyjazdu na pobyt rehabilitacyjny.

Co przysługuje osobom niepełnosprawnym w pracy?
Co przysługuje osobom niepełnosprawnym w pracy?

Umiarkowany stopień niepełnosprawności – perspektywy zatrudnienia

Osoba niepełnosprawna może szukać pracy na otwartym rynku pracy lub w zakładach pracy chronionej zaprojektowanych specjalnie dla osób z niepełnosprawnością umiarkowaną do ciężkiej.

Umiarkowany stopień niezdolności do pracy i renta socjalna

Miesięczne renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom niezdolnym do pracy nazywane jest rentą socjalną. Osoby dorosłe w Polsce, które posiadają zaświadczenie o bezwzględnej niezdolności do pracy, są uprawnione do renty socjalnej (stałej lub czasowej).

Pozapracownicze przywileje osoby umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoba  z umiarkowaną niepełnosprawnosćią ma także inne przywileje, takie jak:

Karta parkingowa – którą można uzyskać, jeśli osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności została oznaczona kodami w orzeczeniu i jest znacznie ograniczona przez zdolność do samodzielnego poruszania się: choroba oczu 04-O lub upośledzenie układu mięśniowo-szkieletowego 05-R lub choroba neurologiczna 10-N.

Zwolnienie z opłat abonamentowych za radio i telewizję — ulga ta jest oferowana osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wyniku uszkodzenia narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15 procent).

Dofinansowanie – osoby o umiarkowanych dochodach mogą ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wspomniany wcześniej pobyt rehabilitacyjny, a także usunięcie barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych, a także materiałów rehabilitacyjnych, artykułów ortopedycznych i środków pomocniczych. Należy jednak pamiętać, że istnieje pewien limit przychodów, którego nie można przekroczyć (wyjątkiem jest współfinansowanie eliminacji barier architektonicznych). Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w programie Aktywny Samorząd. Mogą skorzystać z Modułu II – pomocy w uzyskaniu wyższego wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów studiów, jeśli pragną podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać wykształcenie wyższe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *